Historia

HISTORIA ODDZIAŁU

Pierwszy protokół z zebrania założycielskiego Oddziału Miejskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w dniu 11 maja 1976 roku.

Członkowie założyciele WOPR w Jastrzębiu-Zdroju:

 1. Adamski Janusz
 2. Knapik Bolesław
 3. Bury Francieszek
 4. Brzozowski Tadeusz
 5. Kuźniar Stanisław
 6. Majewski Jerzy
 7. Niebisz Kazimierz
 8. Rojowska Joanna
 9. Skolik Ryszard
 10. Waszczyk Jan

W pierwszym założycielskim zebraniu udział wzięli ratownicy wodni oraz działacze WOPR z terenu miasta Jastrzębia-Zdroju. Ponadto w zebraniu uczestniczyła kol. Freicherr Florentyna – prezes Oddziału Miejskiego WOPR w Wodzisławiu Śl.

Został wybrany tymczasowy Zarząd Oddziału:

 • Bury Franciszek  – prezes
 • Adamski Janusz – v –ce prezes ds. organizacyjnych
 • Kuźniar Stanisław – v-ce prezes ds. szkoleniowych
 • Rojowska Joanna – sekretarz
 • Niebisz Kazimierz – skarbnik

Członkowie: Skolik Ryszard, Waszczyk Jan, Sienko, Knapik Bolesław, Brzozowski Tadeusz.

W dniu 3 czerwca 1976 roku została utworzona karta ewidencyjna Oddziału Miejskiego WOPR Jastrzębie-Zdrój, zatwierdzona przez Prezesa Zarządu Wojewódzkiego WOPR – Lucjana Wilichnowskiego oraz Prezesa Zarządu Głównego – Wojciecha Płóciennika. Zarząd Oddziału pozostał j/w.

Za lata 1976 do 1983 brak dokumentacji działalności Zarządu.

20 stycznia 1983 roku odbyło się II Walne Zebranie sprawozdawczo – wyborcze Oddziału Miejskiego WOPR, na którym zostały wybrane Władze w składzie:

Zarząd

 • Miller Stefan – prezes
 • Wieczorek Andrzej – v-ce prezes ds. szkoleniowych
 • Kukieła Janusz – v-ce prezes ds. rozwoju bazy
 • Kołodziej Roman – v-ce prezes organizacyjnych
 • Spiczak Elżbieta – sekretarz
 • Guzęda Zenon – skarbnik

Członkowie: Śliwiński Jerzy, Pałka Jerzy

W skład komisji rewizyjnej weszli:

 • Wierzbowski Edward – przewodniczący
 • Dudka Jerzy – sekretarz
 • Adamski Janusz – członek

Na III Walnym Zebraniu 15 marca 1984 roku zostały wybrane nowe władze:

 • Miller Stefan – prezes
 • Jurkiewicz Krzysztof – v-ce prezes ds. szkoleniowych
 • Radomski Krzysztof – v-ce ds. organizacyjnych
 • Stanek Józef – sekretarz
 • Wrzeszkiewicz Mariusz – skarbnik

Członkowie: Kozyra marek, Waszczyk Jan

23 stycznia 1986 roku odbyło się IV Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze, na którym zostały wybrane władze:

Zarząd

 • Miller Stefan – prezes
 • Wrzeszkiewicz Mariusz – v-ce prezes ds. organizacyjnych
 • Delowicz Marian – v-ce prezes ds. szkoleniowych
 • Stanek Józef – sekretarz
 • Sputo Jolanta – skarbnik

Członkowie: Kuźniar Stanisław, Radomski Krzysztof, Kijora Zbigniew, Trzeciak Wiesław

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:

 • Zamaro Władysław – przewodniczący

Członkowie: Wiśniewska Maria, Cudzich Jan

W dniu 4 marca 1988 roku na posiedzeniu Zarządu Oddziału uzupełniono skład Zarządu po tragicznej śmierci dotychczasowego Prezesa Millera Stefana. Powołano nowy Zarząd:

 • Delowicz Marian – prezes
 • Wrzeszkiewicz Mariusz – v-ce prezes ds. organizacyjnych
 • Suchonek Włodzimierz – v-ce prezes ds. szkoleniowych
 • Stanek Józef – sekretarz
 • Białek Zbigniew – skarbnik

Członkowie: Łastówka Jan, Czarnecka Eleonora, Lewicki Krystyn

W dniu 18 stycznia 1991 roku  na V Walnym Zebraniu sprawozdawczo-wyborczym prezesem został Delowicz Marian, a do Zarządu wybrano:.

 • Łastówka Jan – v-ce prezes ds. organizacyjnych
 • Brochocki Zdzisław – v-ce prezes ds. szkoleniowych
 • Białek Zbigniew – skarbnik
 • Stanek Józef – sekretarz

Członkowie: Czapla Mariusz, Skolik Ryszard, Dragan Andrzej

W skład komisji rewizyjnej weszli:

 • Szymik Stefan – przewodniczący

Członkowie: Rykała Tadeusz, Cieśla Iwona

Na pierwszym posiedzeniu nowego Zarządu Oddziału WOPR czterech członków Zarządu tj. Suchonek Włodzimierz, Duda Maciej, Brzeski Jerzy, Lewicki Krystyn uznało, iż wybory na VI Walnym Zebraniu sprawozdawczo – wyborczym zostały przeprowadzone    w sposób nieprawidłowy. Zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału 22 lutego 1991 roku.

Na Nadzwyczajne Walne Zebranie z Zarządu Wojewódzkiego przybyli:

 • Wołkow Henryk – prezes ZW WOPR Katowice
 • Bielecki Marian – v-ce prezes ZW WOPR Katowice
 • Zajączkowski Wiktor – v-ce prezes ZW WOPR Katowice
 • Paruzel Zdzisław – sekretarz ZW WOPR Katowice

Na Nadzwyczajne Walne Zebranie przybyło 112 członków. W wyniku jawnych wyborów wybrano prezesa oraz powołano nowe Władze:

 • Delowicz Marian – prezes
 • Łastówka Jan – v-ce prezes ds. organizacyjnych
 • Brochocki Zdzisław – v-ce prezes ds. szkoleniowych
 • Białek Zbigniew – skarbnik
 • Stanek Józef – sekretarz

Członkowie: Ptaszyńki Jerzy, Czapla Mariusz, Skolik Ryszard, Dragan Andrzej

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:

 • Szymik Stefan – przewodniczący

Członkowie: Tadeusz Rykała, Iwona Cieśla.

W 1992 roku kolega Zdzisław Brochocki przeszedł do Oddziału Powiatowego WOPR Wodzisław i został v-ce prezesem ds. szkolenia.

W dniu 27 października 1996 odbyło się VII Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze, w którym wybrano następujące władze:

 • Delowicz Marian – prezes
 • Łastówka Jan – v-ce prezes
 • Stanek Józef – sekretarz
 • Czapla Mariusz – członek
 • Szymanek Dariusz – członek
 • Lech Krzysztof – członek
 • Wasylkowski Marek – członek

W dniu 29 grudnia 2001 roku odbyło się VIII Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze,  w którym wybrano Zarząd oddziału:

 • Delowicz Marian – prezes
 • Łastówka Jan – v-ce prezes
 • Biernat Marek – sekretarz
 • Sokal Piotr – członek
 • Waligóra Tomasz – członek

W dniu 27 stycznia 2007 roku odbyło się IX Walne Zebranie sprawozdawczo – wyborcze, w którym wybrano Zarząd w składzie:

 • Delowicz Marian – prezes
 • Łastówka Jan – v-ce prezes
 • Radomski Krzysztof – sekretarz
 • Brandys Michał – członek
 • Waligóra Tomasz – członek

W składzie X i XI kadencji w Zarządzie zasiadali:

 • Delowicz Marian – prezes
 • Łastówka Jan – v-ce prezes
 • Kondziołka Czesław – v-ce prezes
 • Delowicz Sebastian  – sekretarz
 • Brandys Michał – członek

Kontynuację XI zarządu stanowi skład wybrany na walnym zebraniu w listopadzie 2019 roku:

 • Kondziołka Czesław – prezes
 • Swoboda Witold – v-ce prezes
 • Sobieski Grzegorz – v-ce prezes
 • Ziebura Zbigniew – sekretarz
 • Łastówka Jan – członek

W latach 1986-2019 wyszkolono ponad 1500 młodszych ratowników i blisko 1000 ratowników oraz przeprowadzono setki akcji ratowniczych, które były dokumentowane i są do wglądu w OR WOPR Jastrzębie i ZW WOPR Katowice.

W 1997 roku ratownicy z Jastrzębia wzięli aktywny udział w akcji ratowniczej w czasie powodzi tysiąclecia. W dniach 7-14.07.1997 uczestniczyli w akcji powodziowej w miejscowościach: Olza, Buków, Nieboczowy, Racibórz. Zespół ratowniczy stanowili: Marian Delowicz, Mirosław Dąbrowski, Krzysztof Jurkiewicz, Krzysztof Radomski, Czesław Kondziołka, Andrzej Kawecki, Dariusz Szymanek, Tadeusz Mizerski, Marek Wasylkowski, Jacek Figołuszka. Po powodzi w Jastrzębskim Oddziale powołany został Zespół Interwencyjny.

W 1999 roku została utworzona drużyna Studzionka/OR WOPR Jastrzębie.  Obejmuje ona rejon działania Pszczyna-Studzionka i liczy 103 członków. Kierownikiem drużyny jest Czesław Kondziołka, który pracuje na co dzień jako ratownik na pływalni Gimnazjum w Studzionce. Ratownicy z drużyny odpowiedzialni są za zabezpieczenie akwenu wodnego Łąka na którym od 1998 roku funkcjonuje sezonowe kąpielisko, a od 2007 roku, kiedy powstał tam również ośrodek żeglarski Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu Pszczyna, również regat żeglarskich. Od 2009 roku akwen Łąka został ujęty jako wojewódzki ośrodek egzaminacyjny dla ratowników wodnych. Drużyna ze Studzionki współpracuje również z Pszczyńskim Zarządem Edukacji zabezpieczając kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży z pszczyńskich szkół oraz organizując w roku szkolnym cykliczne, edukacyjne pokazy ratownictwa wodnego. W dniu 19 stycznia 2003 roku, w Chorzowie, ratownicy z drużyny ze Studzionki, reprezentowali OR Jastrzębie w udanej próbie pobicia rekordu Guinesa w pływaniu 1000 x 50 metrów. Za propagowanie idei ratownictwa wśród młodzieży Gimnazjum w Studzionce na ręce Dyrektora Jacka Indeki otrzymało od ZG „Błękitny Krzyż”.

Aktualnie obszar działania Oddziału oprócz Jastrzębia obejmuje Gminy Pawłowice, Pszczyna i Zebrzydowice. W tej ostatniej w 2007 roku na stawie Młyńszczok powstało kąpielisko wraz z przystanią ze sprzętem pływającym. Ratownicy z OR WOPR Jastrzębie w ramach działalności propagandowo-edukacyjnej prowadzą w tych miejscowościach przez cały rok pokazy ratownictwa wodnego na pływalniach i kąpieliskach.

W czasie powodzi w 2010 roku w dniach 18-20 maja ratownicy z OR WOPR Jastrzębie wzięli udział w akcji powodziowej w Bieruniu w składzie: Mateusz Prusiewicz, Radosław i Grzegorz Mohr, Mateusz Cupek, Kamil Rabaszowski, Paweł Walak, Michał Sołtys oraz Marcin Domagała.

W związku z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym, Marian Delowicz oraz Czesław Kondziołką zorganizowali w Studzionce dla ratowników szkolenia z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy na których przeszkolono kilkaset osób. We wszystkich szkoleniach uczestniczyli ratownicy z całego województwa oraz województw ościennych. Od 2010 roku OR WOPR Jastrzębie organizuje kursy ratownicze również na terenie Pszczyny.