Aktualności

Szkolenie motorowodne

Cieszymy się informując, że 35 Ratowników z Oddziału Rejonowego WOPR Jastrzębie-Zdrój zdobyło nowe umiejętności!

Zdając sobie sprawę z tego, że pełnoprawny ratownik wodny musi posiadać co najmniej jedną z innych kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym, nasi ratownicy podjęli wyzwanie i z pozytywnym wynikiem ukończyli szkolenie przeprowadzone zgodnie z Programem Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego. Serdecznie dziękujemy UKS Plesswave za profesjonalne prowadzenie zajęć oraz sprawną organizację egzaminu. Wasze zaangażowanie i dobra współpraca odegrały kluczową rolę w rozwoju kompetencji naszych ratowników.

Dzięki zdobytym uprawnieniom Sternika Motorowodnego, nasi ratownicy stają się bardziej wszechstronni i gotowi sprostać kolejnym wyzwaniom, jakie niesie ze sobą ratownictwo wodne. Bez wątpienia ich nowe umiejętności przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa na wodach.

Oczekujemy z radością na profesjonalne działania naszej świetnie wyszkolonej kadry podczas nadchodzącego sezonu letniego.